Redakčné oznámenie č. r1/c98/2015 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 98/2015
Platnosť od 09.12.2015
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené