Vyhláška č. 99/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti pri poskytovaní podpornej energetickej služby a garantovanej energetickej služby

Čiastka 32/2015
Platnosť od 26.05.2015
Účinnosť od 01.06.2015
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené