Oznámenie č. 95/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o predbežnom vykonávaní Dohody medzi Slovenskou republikou a Medzinárodnou investičnou bankou o zriadení kancelárie Medzinárodnej investičnej banky v Slovenskej republike

Čiastka 30/2015
Platnosť od 07.05.2015
Redakčná poznámka

Dohoda sa predbežne vykonáva od 14. apríla 2015 v súlade s článkom 11.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené