Oznámenie č. 94/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Švédskeho kráľovstva o spolupráci v oblasti obrany

Čiastka 30/2015
Platnosť od 07.05.2015
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 5. novembra 2014 v súlade s článkom 11 ods. 1.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené