Zákon č. 87/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 343/2015 Z. z.(nepriamo), 353/2020 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 29/2015
Platnosť od 29.04.2015
Účinnosť od 01.01.2021
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodu 3 a § 67k v bode 7, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2015 a čl. I bodov 1, 2, 4, 5, § 67a až 67j v bode 7 a bodu 9, čl. II a III, čl. V bodov 3 a 4, čl. VI a VII a čl. VIII bodov 4 až 6, 15, 18, 19, 23, 25,...

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2021 353/2020 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
18.04.2016 - 31.12.2020 343/2015 Z. z.(nepriamo)
01.01.2016 - 17.04.2016 Delená účinnosť
01.07.2015 - 31.12.2015 Delená účinnosť
29.04.2015 - 30.06.2015

Všetky časové verzie

29.04.2015

Pôvodný predpis

29.04.2015
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.