Nariadenie vlády č. 76/2015 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb

Čiastka 24/2015
Platnosť od 15.04.2015
Účinnosť od 15.04.2015

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené