Nariadenie vlády č. 7/2015 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 20/2014 Z. z.

Čiastka 3/2015
Platnosť od 31.01.2015
Účinnosť od 01.02.2015
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené