Zákon č. 439/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov

Čiastka 117/2015
Platnosť od 29.12.2015
Účinnosť od 29.12.2015
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené