Oznámenie č. 43/2015 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní informácií správcami alternatívnych investičných fondov na účely dohľadu a monitorovanie systémového rizika

Čiastka 14/2015
Platnosť od 06.03.2015
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. marca 2015.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené