Ústavný zákon č. 427/2015 Z. z.Ústavný zákon, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Čiastka 115/2015
Platnosť od 23.12.2015
Účinnosť od 01.01.2016

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené