Oznámenie č. 420/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu o stupňoch vojenských vyznamenaní, podmienkach ich udeľovania a vyobrazení ich záväznej výtvarnej podoby

Čiastka 112/2015
Platnosť od 22.12.2015
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené