Zákon č. 412/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 106/2018 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 112/2015
Platnosť od 22.12.2015
Účinnosť od 20.05.2018
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené