Zákon č. 397/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa na účely Trestného zákona ustanovuje zoznam látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 35/2019 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 109/2015
Platnosť od 19.12.2015
Účinnosť od 01.07.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené