Uznesenie č. 395/2015 Z. z.Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na vyhlásenie obce Gabčíkovo za mesto

Čiastka 108/2015
Platnosť od 18.12.2015
Účinnosť od 01.01.2016

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2016 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.2016

Pôvodný predpis

18.12.2015
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené