Zákon č. 387/2015 Z. z.Zákon o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 91/2016 Z. z., 106/2018 Z. z.)

Čiastka 107/2015
Platnosť od 18.12.2015
Účinnosť od 01.01.2020 do22.05.2020
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené