Oznámenie č. 383/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podrobnostiach výpočtu platového koeficientu príslušnej krajiny

Čiastka 105/2015
Platnosť od 16.12.2015
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené