Oznámenie č. 37/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Protokolu medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Českej republiky k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci na úseku evidencie obyvateľov a rodných čísel

Čiastka 11/2015
Platnosť od 28.02.2015
Redakčná poznámka

Protokol nadobudne platnosť 1. marca 2015 v súlade s článkom 7 ods. 1.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené