Oznámenie č. 369/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Dohody o Vyšehradskom patentovom inštitúte

Čiastka 100/2015
Platnosť od 11.12.2015
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 13. decembra 2015 v súlade s článkom 18 ods. 1.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené