Zákon č. 351/2015 Z. z.Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 96/2015
Platnosť od 05.12.2015
Účinnosť od 18.06.2016 do29.07.2020 (za 2 mesiace)
Literatúra 17
Rozhodnutia súdov 3
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené