Oznámenie č. 335/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

Čiastka 93/2015
Platnosť od 02.12.2015
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené