Vyhláška č. 334/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 158/2015 Z. z. o požiadavkách na správnu prax prípravy transfúznych liekov

Čiastka 93/2015
Platnosť od 02.12.2015
Účinnosť od 15.12.2015

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené