Oznámenie č. 330/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládami členských štátov Európskej únie, ktoré sa zišli na zasadnutí Rady, o ochrane utajovaných skutočností, ktoré sa vymieňajú v záujme Európskej únie

Čiastka 92/2015
Platnosť od 01.12.2015
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. decembra 2015 v súlade s článkom 13 ods. 2. Pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť v ten istý deň, t. j. 1. decembra 2015.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené