Vyhláška č. 328/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o minimálnom obsahu ďalšieho odborného vzdelávania správcov bytových domov a vzoroch žiadostí o zápis do zoznamu správcov bytových domov

(v znení č. 12/2019 Z. z.)

Čiastka 92/2015
Platnosť od 01.12.2015
Účinnosť od 15.01.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené