Oznámenie č. 322/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Jordánskym hášimovským kráľovstvom o leteckých dopravných službách

Čiastka 91/2015
Platnosť od 26.11.2015
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť 20. októbra 2015 v súlade s článkom 21.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené