Oznámenie č. 301/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o zmene a doplnení Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach

Čiastka 85/2015
Platnosť od 11.11.2015
Redakčná poznámka

Protokol nadobudne platnosť 30. novembra 2015 v súlade s článkom 2.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené