Zákon č. 30/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

Čiastka 10/2015
Platnosť od 28.02.2015
Účinnosť od 01.04.2015
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené