Zákon č. 30/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

Čiastka 10/2015
Platnosť od 28.02.2015
Účinnosť od 01.04.2015

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2015 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.04.2015

Pôvodný predpis

28.02.2015
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené