Oznámenie č. 284/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov

Čiastka 80/2015
Platnosť od 29.10.2015
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2015.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené