Zákon č. 281/2015 Z. z.Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 79/2015
Platnosť od 29.10.2015
Účinnosť od 01.07.2019 do31.12.2019
Literatúra 1
Rozhodnutia súdov 49
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené