Vyhláška č. 249/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta v znení neskorších predpisov

Čiastka 72/2015
Platnosť od 15.10.2015
Účinnosť od 15.10.2015

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.10.2015 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

15.10.2015

Pôvodný predpis

15.10.2015
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené