Zákon č. 240/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov

Čiastka 71/2015
Platnosť od 14.10.2015
Účinnosť od 01.11.2015

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.2015 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.11.2015

Pôvodný predpis

14.10.2015
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené