Oznámenie č. 228/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva Slovenský farmaceutický kódex, druhé vydanie

Čiastka 67/2015
Platnosť od 29.09.2015
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. októbra 2015.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené