Vyhláška č. 225/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje suma náhrady nákladov výkonu kontroly technickými prostriedkami

Čiastka 67/2015
Platnosť od 29.09.2015
Účinnosť od 01.01.2016

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2016 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.2016

Pôvodný predpis

29.09.2015
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené