Výnos č. 216/2015 Z. z.Výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (pozemná doprava)

Čiastka 64/2015
Platnosť od 10.09.2015
Účinnosť od 01.10.2015

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.2015 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.10.2015

Pôvodný predpis

10.09.2015
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené