Zákon č. 175/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 55/2015
Platnosť od 28.07.2015
Účinnosť od 01.07.2016
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016. Čl. II stráca účinnosť 1. júla 2016.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2016 Aktuálne znenie
01.01.2016 - 30.06.2016

Všetky časové verzie

01.01.2016

Pôvodný predpis

28.07.2015
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené