Zákon č. 173/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 204/2013 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 55/2015
Platnosť od 28.07.2015
Účinnosť od 01.08.2015
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené