Vyhláška č. 17/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 41/2012 Z. z. o mede v znení vyhlášky č. 106/2012 Z. z.

Čiastka 5/2015
Platnosť od 12.02.2015
Účinnosť od 24.06.2015
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené