Oznámenie č. 150/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú kritériá a postup na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie

Čiastka 47/2015
Platnosť od 07.07.2015
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. júla 2015.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené