Rozhodnutie č. 138/2015 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 42/2015
Platnosť od 20.06.2015

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené