Výnos č. 137/2015 Z. z.Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 276/2014 Z. z.

Čiastka 41/2015
Platnosť od 19.06.2015
Účinnosť od 01.07.2016 do29.06.2020
Zrušený 179/2020 Z. z. (nepriamo)
Redakčná poznámka

Tento výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2015 okrem čl. I bodov 53, 57 a 58, ktoré nadobúdajú účinnosť 15. októbra 2015, a čl. I bodov 4, 8, 12, 13, 16 a 55 a prílohy č. 3 bodu 7.2.2 poslednej vety, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2016.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2016 - 29.06.2020 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
15.10.2015 - 30.06.2016 Delená účinnosť
01.07.2015 - 14.10.2015

Všetky časové verzie

01.07.2015 - 29.06.2020

Pôvodný predpis

19.06.2015
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené