Vyhláška č. 135/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 437/2006 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby v znení neskorších predpisov

Čiastka 41/2015
Platnosť od 19.06.2015
Účinnosť od 01.07.2015

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2015 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.07.2015

Pôvodný predpis

19.06.2015
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené