Oznámenie č. 133/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci

Čiastka 40/2015
Platnosť od 11.06.2015
Redakčná poznámka

Zmeny nadobudnú platnosť 1. júla 2015. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. júla 2015.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené