Oznámenie č. 127/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa a kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

Čiastka 39/2015
Platnosť od 10.06.2015
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené