Zákon č. 124/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 39/2015
Platnosť od 10.06.2015
Účinnosť od 01.10.2015

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.2015 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.10.2015

Pôvodný predpis

10.06.2015
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené