Oznámenie č. 12/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Medzinárodného dohovoru o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím

Čiastka 4/2015
Platnosť od 31.01.2015
Ratifikácia zmluvy 31.10.2014
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť 23. decembra 2010 v súlade s článkom 39 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 14. januára 2015 v súlade s článkom 39 ods. 2.

OBSAH

I. časť (Článok 1 - Článok 25)
II. časť (Článok 26 - Článok 36)
III. časť (Článok 37 - Článok 45)
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené