Oznámenie č. 115/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Memoranda o porozumení medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Spojených arabských emirátov o vzájomnom uznávaní vodičských preukazov oboch krajín

Čiastka 37/2015
Platnosť od 03.06.2015
Redakčná poznámka

Memorandum nadobudlo platnosť 5. apríla 2015 v súlade s článkom 6.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené