Oznámenie č. 65/2014 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 10. výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie

Čiastka 21/2014
Platnosť od 14.03.2014
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené