Oznámenie č. 368/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve

Čiastka 108/2014
Platnosť od 19.12.2014
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené