Zákon č. 362/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 55/2017 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 108/2014
Platnosť od 19.12.2014
Účinnosť od 01.06.2017

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.2017 55/2017 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.01.2015 - 31.05.2017

Všetky časové verzie

01.01.2015

Pôvodný predpis

19.12.2014
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené