Zákon č. 325/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 403/2010 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 55/2017 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 100/2014
Platnosť od 28.11.2014
Účinnosť od 01.06.2017

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.2017 55/2017 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.01.2015 - 31.05.2017

Všetky časové verzie

01.01.2015

Pôvodný predpis

28.11.2014
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené